Welkom op de voorpagina

Welkom bij VVN:Brielle

Geschreven door VVN Brielle

VVN Brielle zet zich op diverse manieren in om de verkeersveiligheid te verhogen.
Dit doen we door voorlichting, acties en doorlopende projecten.
Wij richten ons daarbij op 3 doelgroepen, welke als de zwakkere in het verkeer kunnen worden aangemerkt.

* De fietsers
* De voetgangers
* De minder valide personen

Ons werkgebied valt grotendeels in de gemeente Brielle waar natuurlijk ook de dorpskernen Zwaretwaal en Vierpolders bij horen. Een belangrijke uitzondering hierop is het project Veilig Huis. Dit omvat een netwerk van 17 locaties in alle gemeenten op Voorne.

Communicatie is en blijft belangrijk. Wij hebben door onder andere de deelname aan klankbordgroepen en veelvuldig overleg met de betrokken partijen, een uitgebreid netwerk opgebouwd om op terug te kunnen vallen bij vraag en antwoord.

U als bewoner van Brielle en deelnemer aan het verkeer vragen wij om met ons mee te denken en alert te zijn om te blijven werken aan de veiligheid in het verkeer in onze gemeente.