Bestuur VVN:Brielle

 

Nadat enkele personen hadden aangegeven met de afdeling te willen starten werd door het districtsbestuur West in januari 2003 een informatieavond georganiseerd. Hierna werden nog enkele bijeenkomsten met  geïnteresseerden georganiseerd. Hieruit is het bestuur gevormd. Dit is per 01-03-2003 effectief.

 Het bestuur bestaat uit 7 personen:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • 4 leden

Tevens zijn er nog diverse personen zeer actief, waaronder een verkeersouder. Gemiddeld 1 maal per 6 weken vindt er in een vergadering overleg plaats. Allemaal samen zetten wij ons in om de activiteiten te laten slagen.